Yleiset säännöt

Jäseneksi voi liittyä jokainen joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta Snooze ry:n hallitus Jäsen maksaa jäsenmaksun vuosittain. Jäsenet eivät voi maksaa jäsenmaksua ennakkoon esimerkiksi kahdelle seuraavalla vuodelle. Jäsenmaksun suuruus on 20€. Jäsenmaksu on voimassa 12 kk siitä päivästä lähtien kun jäsenmaksu näkyy Snooze ry:n tilillä. Snooze odottaa jäsentensä osallistuvan tapahtumien järjestämiseen ja muutenkin yhdistyksen toimintaan.

Eroaminen / Erottaminen:

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdityksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Snooze ry:llä on oikeus julkaista jäsentiedot tarvittaessa. Jos jäsen haluaa purkaa Snooze ry:n jäsenyyden, hänelle ei makseta korvausta jäsenyyden jäljelle jääviltä kuukausilta.

Jäsenedut

  • Jokainen jäsen saa oman jäsenkortin, kortti on henkilökohtainen ja voimassa vuoden (12 kk) ajan. Jos kortin väärinkäyttöä havaitaan Snooze ry ja sen yhteistyössä olevat järjestöt ovat velvoitettuja poistamaan kortti omistajalta.
  • Snooze ry:n jäsenet on oikeutettuja saamaan Finn Component Trading yritykseltä 5 % alennus tuotteista, jotka FCT on määrännyt. Jäsenedun voi saada vain näyttämällä Snooze ry:n jäsenkorttia.
  • Jokainen jäsen saa yhden äänen Snooze ry:n kokouksissa, jossa päätetään tulevista asioista. Kokouskutsut lähetetään sähköpostitse.
  • Jäsenet saavat kausikohtaisia etuja eri Snooze ry:n järjestämistä tilaisuuksista. Esimerkiksi lanien sisäänmaksusta.

Snooze ry on velvollinen muuttamaan sääntöjä ja jäsenetuja. Kaikki jäsen sitoutuvat noudattamaan edellämainittuja sääntöjä. Jäsensäännöt on hyväksynyt Snooze ry:n hallitus